TUESDAY 11/23/2021

ARIA 8, AVA 10, ALICIA 8, EVELYNN 10, GIGI 9, JAYLA 9, KITTY 9, LISA 9, MELLANIE 9, MIAMI 10, PHOENIX 8, SERENA 9, TOPANGA 8,