top of page

THURSDAY 8/25/2022

ARIA 8, BAMBI 9, DAPHNEY 10, GIA 10, GIANNA 8, INDIA 10, KATARINA 10, KRYSTAL 9, LOLA 8, KITTY 9 MAXX 8, MIAMI 10, MONIQUE 11, MIA FOX 11, NATASHA 10, NARLA 10, SERENA 9, ROXANNE 8, SKY 10, TOPANGA 9
bottom of page