SUNDAY 9/11/2022

BAMBI 9, INDIA 10, KRYSTAL 10, LEXI 10, MIAMI 10, MONIQUE 11, ROXANNE 8, STACY 10, TARA 9