FRIDAY 1/21/2022

ANASTASIA 8, ANGEL 10, ARIANNA 9, ARIA 8, ATHENA 10, DANA 10, JAYLA 10, KRISTINA 9, KITTY 9, LEXI 8, LISA 8, MIA FOX 11, MAXX 9, MELLANIE 9, MIAMI 10, M0NIQUE 11, PHOENIX 8, REESE 9, TOPANGA 9